Ek Numara Alma İşlemleri

GS1 Türkiye'ye üye olan ve kullandıkları numara kotasyonunu dolduran firmalar, aşağıdaki belgeler ile GS1 Türkiye'ye yeni (ek) numara başvurusunda bulunabilirler:

Daha önce 7,8,9 veya 10 basamaklı önek tahsis edilmiş üyeler;


Ek olarak talep ettiği önek hangi basamak olursa olsun:

 • Bu taleplerini belirten bir dilekçe (Dilekçede kaç basamaklı önek talep ettiği belirtilmeli)
 • Ek numara başvurusu yaptığı yıldan bir önceki yıla ait gelir tablosu (mali müşavir veya muhasebeci onaylı olmalı)
 • Gelir tablosundaki ciroya ve talep edilen ek numaranın basamak sayısına (kaç çeşit ürünü tanımladığına) uygun olarak "Ek numara bedeli"nin ödendiğini gösterir banka dekontu
 • Noter tasdikli üyelik taahhütnamesi (10.10.2018 tarihinde yenilenen taahhütname gönderilmemiş ise) 
 • Önek başvuru ücretinin yarısı yatırılır.

Ek numara ücretleri ve ücretin ödenebileceği banka hesap numaraları için tıklayınız.

Daha önce 11 veya 12 basamaklı önek tahsis edilmiş üyeler; 

Ek olarak talep ettiği önek 11 veya 12 basamaklı ise:

 • Bu taleplerini belirten bir dilekçe (Dilekçede kaç basamaklı önek talep ettiği belirtilmeli)
 • Sisteme giriş ücretinin yarısının ödendiğini gösterir banka dekontu
 • Noter tasdikli üyelik taahhütnamesi (10.10.2018 tarihinde yenilenen taahhütname gönderilmemiş ise)

Ek olarak talep ettiği önek 7,8,9 veya 10 basamaklı ise:

 • Bu taleplerini belirten bir dilekçe (Dilekçede kaç basamaklı önek talep ettiği belirtilmeli)
 • Sisteme giriş ücretinin yarısının ödendiğini gösterir banka dekontu
 • Bir önceki yıla ait gelir tablosu,
 • Noter tasdikli üyelik taahhütnamesi (10.10.2018 tarihinde yenilenen taahhütname gönderilmemiş ise)

göndermesi gerekmektedir.

Ücretler için başvuru formuna tıklayınız.

Yukarıda belirtilen belgeler aşağıdaki adrese gönderilmelidir:

GS1 Türkiye Vakfı İktisadi İşletmesi
Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 9. km) C Kule 13. Kat 06530 ANKARA