GS1 GDSN

GS1 GDSN (Küresel Veri Senkronizasyon Ağı) ticari ortaklar (tedarikçi - dağıtıcı - perakendeci) arasında ürüne dair bilginin güncel bir şekilde ve güvenli bir ortamda paylaşılmasını sağlayan, tüm ortakların aynı anda tutarlı ürün bilgisine sahip olmalarına olanak tanıyan standart-tabanlı küresel bir platformdur. GDSN’in önemli bileşenlerinden biri olan Küresel Ürün Sınıflandırması (GPC – Global Product Classification), etkin kategori yönetimi sağlamaktadır.

Küresel Veri Senkronizasyon Ağı (GDSN), perakendeci ve tedarikçileri, seçilmiş veri havuzları aracılığıyla GS1 Küresel Kayıt Merkezi’ne bağlar.

Küresel Veri Senkronizasyon Ağı Internet-tabanlı, dünya çapında firmaların ticari ortaklarıyla, standart ve eşzamanlı tedarik zinciri verisi değişimi yapmalarını sağlayan, ortak çalışabilir veri havuzları ve küresel kayıt merkezinden (GS1 Küresel Kayıt Merkezi) oluşan bir ağdır.

GDSN ticari ortaklar arasında paylaşılan verinin doğru ve evrensel standartlarla uyumlu olmasını sağlar.

GDSN, ticari ortaklar (tedarikçi ve perakendeciler), veri havuzları (ticari ortakların verilerini tutan ve işleyen hizmetler) ve GS1 Küresel Kayıt Merkezinden (GDSN toplumunun ticari ortaklar arasında var olan senkronizasyon ilişkilerini yönetmesine ve veri kaynaklarının yerlerini belirlemesine yardımcı olan dünya çapında bir kayıt kütüğü) oluşmaktadır.

GDSN, Tedarik zincirinden maliyetleri uzaklaştırarak, yerel ve küresel pazarlarda etkin iş aktarımları için standart, güvenilir veri sağlar. GDSN şu faydaları sağlamaktadır:

  • Ticari ortakların standart bir şekilde (GS1 GDSN küresel standartlar) çalışmasını sağlayarak sistem ve işlemlerde ikiliği azaltmak.
  • Ticari ortaklar arasında ürün bilgisinin güncel ve tutarlı olmasını sağlamak.
  • Standartlar ve iş kurallarına göre veri doğruluğunu gerçeklemek.
  • Ticari ortakların ürünlerini tekil standart bir biçimde sınıflandırmalarını (GS1 Küresel Ürün Sınıflandırması) sağlamak.
  • Perakendeci ve tedarikçi ticari ortaklar için tek bir giriş noktası – seçtikleri veri havuzu – sağlamak birden fazla satıcı ile çalışmanın maliyetini düşürür.
  • GS1 Küresel Kayıt Merkezinde ürün (ürün, kasa veya palet), parti ve yerin tekilliğini garantilemek.
  • Veri havuzlarının ve GS1 Küresel Kayıt Merkezinin GDSN kurallarıyla uyumlu olduğunu belgelemek.

GS1 Türkiye tarafından kullanıma sunulan TOBBsenkron GDSN Sertifikalı Veri Havuzuna http://test.gdsn.org.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.